Valsts pētījumu programmas zinātniska konference

22/11/2021
Izdrukāt
Valsts pētījumu programmas zinātniska konference
Valsts pētījumu programmas zinātniska konference
1

Šī gada 25. un 26. novembrī tiešsaistē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) norisināsies Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (VPP-IZM-2018/1-0022) starptautiska zinātniska konference. Konferences tiešraidi varēs skatīties LNB YouTube un Facebook lapās, kā arī mājaslapā.

KONFERENCES PROGRAMMA (PDF)

25. novembrī plkst. 10.00–16.00

 
26. novembrī plkst. 10.00–15.15

Konferences ietvaros projekta īstenotāji LNB un Vidzemes Augstskolas (ViA) Humanitāro, ekonomisko un sociālo pētījumu institūta pētnieki informēs par projekta gaitā sasniegtajiem rezultātiem.

LNB un ViA kopīgi īstenotais projekts tika uzsākts 2018. gada decembrī un noslēgsies 2021. gada novembrī. Projekta īstenotāji fundamentālo un lietišķo pētījumu gaitā vadījās pēc projektā uzstādītās vīzijas, ka LNB dokumentārais mantojums ir nozīmīgs resurss sabiedrības izglītošanai un līdzdalībai Latvijas valstiskuma ilgtspējā, balstoties uz pieņēmumu, ka zināšanas sekmē pilsoniskas sabiedrības attīstību un sekmē valsts iekšējo un ārējo drošību.

Projekta virsmērķis – ar tradicionālām un digitālām metodēm pētot LNB vēsturiskos krājumus, ievest zinātniskajā apritē jaunus, līdz šim nepētītus vēstures avotus un radīt tādas jaunas zināšanas, kuras spētu mobilizēt Latvijas sabiedrību proaktīvai līdzdalībai valstiski nozīmīgos procesos.

Darba gaitā LNB speciālajos krājumos tika identificētas unikālas vēsturiskas iespiesto tekstu, rokrakstu, mākslas dabu un mūzikas partitūru kolekcijas, izpētīti to rašanas apstākļi, vēsturiskais konteksts un parādīta to kultūrvēsturiskā vērtība un īpašā vieta nācijas formēšanās un valstiskuma ideju rašanās procesos mūsdienu Latvijas kultūrvēsturiskajā telpā politisko norišu un dažādu kultūras tradīciju mijiedarbībā.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: 26472501