Vecāki sniedz būtisku ieguldījumu lasīšanas veicināšanā

13/03/2013
IzdrukātNosūtīt
Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā. Foto: Ligita Ieviņa
Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā. Foto: Ligita Ieviņa
Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā. Foto: Ligita Ieviņa
Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā. Foto: Ligita Ieviņa
Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā. Foto: Ligita Ieviņa
Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā. Foto: Ligita Ieviņa
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova apbalvo Vecāku žūrijas vēstniekus. Foto: Ligita Ieviņa
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova apbalvo Vecāku žūrijas vēstniekus. Foto: Ligita Ieviņa
Vecāku žūrijas logotips
Vecāku žūrijas logotips
1
2
3
4
5

Noslēgusies Valsts lasīšanas veicināšanas programma Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2012. Tajā piedalījās rekordliels skaits dalībnieku - 17 000 jauno lasītāju, kuri lasīja un vērtēja jaunākās grāmatas. Bērnu un jauniešu žūrija norisinājās jau 12.gadu, bet pagājušajā gadā tai pievienojās arī Vecāku žūrija, ko programmas organizatori – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra speciālisti – uzskata par lielu veiksmi. Pavisam 1 324 pieaugušie bija motivēti iesaistīties kopējā lasīšanas piedzīvojumā un īstenoja daudzu gadu ieceri – veicināt lasīšanas tradīcijas ģimenē.  

Vecāku žūrijas mērķis ir nostiprināt saikni starp bērnu un pieaugušo, pavadot brīvo laiku kopīgās sarunās par iepazītajām grāmatām. Šī ideja atspoguļota arī Vecāku žūrijas logotipā, ko dāvinājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība. Iepriekš ar Biedrības atbalstu tapuši arī Bērnu un Jauniešu žūrijas logo.

Lai sekmētu Vecāku žūrijas atpazīstamību, organizatori izraudzījās dedzīgākos programmas dalībniekus – pieaugušos katrā no pieciem Latvijas novadiem. Pieci Vecāku žūrijas eksperti kļuva par "Lasīšanas vēstniekiem", kuru uzdevums būs popularizēt Vecāku žūriju un iedvesmot citus lasītājus iesaistīties kopīgā lasīšanā un veicināt diskusijas par grāmatām.

Kaiva Pēča, pārstāv Vidzemi – Valmieras pusi, pēc profesijas ir skolas psihologs. Viņa jau daudzus gadus seko līdzi Bērnu žūrijas aktivitātēm, iesaka tās saviem kolēģiem un ļoti atzinīgi vērtē grāmatu kolekciju kopīgai lasīšanai ģimenē.

Skolotāja no Balviem Larisa Krištopanova, pārstāv Latgali, savukārt atzīst: "Grāmatu lasīšana ir ne tikai jaunas zināšanas, bet arī emocionāla pieredze", viņa aicina Bērnu žūriju ieviest katrā skolā, rosina vēl aktīvāk darboties radoši, izmantojot grāmatu piedāvāto tēmu.

Anna Šipko ir Kurzemes vecāku žūrijas vēstniece. Viņa jau gadiem ikdienā nodarbojas ar lasīšanas veicināšanu, vadot SIA "Jānis Roze" veikalu Saldū. Pateicoties vecāku žūrijas iniciatīvai, Anna iepazina Daniela Penaka darbus. Atziņa, kuru viņa ieguva no šis grāmatas: "Viņi (pusaudži) gluži vienkārši bija piemirsuši, kas tā grāmata tāda ir, un ko tā var dāvāt. Viņi bija piemirsuši, ka, piemēram, romāns, pirmkārt, satur sevī notikumus. Viņi nezināja, ka romāns ir jālasa kā romāns – vispirms veldzējot slāpes pēc stāsta". Savā profesionālajā darbā šo iedvesmu Anna īsteno ikreiz, kad veikalā ienāk apmulsis no grāmatu dažādības lasītājs.

Dagnija Ivanovska, skolotāja no Rīgas, priecājas par Vecāku žūrijas piedāvāto iespēju un atzīst, ka "bibliotēkas varētu rīkot bērnu žūrijas pēcpusdienas, veltītas noteiktām grāmatām, varbūt klubiņus, lai apmainītos viedokļiem popularizēt bērnu žūriju ārpus bibliotēkas".

Ingrīda Auziņa no Zemgales strādā par skolotāju Ozolniekos. Savā anketā viņa secina: "Lasīju grāmatas, jo tā bija iespēja izrauties no ikdienas steigas, atvēlēt laiku sev un rast lasītprieku kopā ar savu bērnu".

Visi lasīšanas vēstnieki saņēma apdrukātas somas, pilnas ar grāmatām, ko dāvināja izdevniecības: "Zvaigzne ABC", "liels un mazs", "Alis", "Jumava", "Pētergailis", Biznesa augstskola "Turība" un "Jāņa Rozes apgāds". Vecāku apbalvošanu Lielajos lasīšanas svētkos 2.martā Ķīpsalā Latvijas grāmatu izstādes laikā finansēja Nīderlandes IBBY nodaļa.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs pateicas visiem Vecāku žūrijas ekspertiem, jo īpaši - izraudzītajiem vēstniekiem novados, aicina medijus viņus intervēt, publicēt rakstus par lasīšanas tradīcijām ģimenēs, rosināt diskusijas par vērtībām literatūrā. Izsakām pateicību arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai par atbalstu Vecāku žūrijas logo tapšanā.

Vecāku žūrija darbosies arī 2013.gadā.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2012 rezultāti (PDF)

 

Informāciju sagatavoja:
Madara Vīlipa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312792
E-pasts: Madara.Vilipa@lnb.lv

No 16. augusta plkst. 20.00 līdz 19. augusta plkst. 8.00 sakarā datorsistēmu un inženiertehnisko sistēmu pārbaudi nebūs pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-pakalpojumi (to skaitā digitālās kolekcijas, datubāzes, Nacionālā enciklopēdija, Kultūras kanons). Atvainojamies par neērtībām!