• Izstāde "Herders un Barons"

  Ieskats tautasdziesmu vākšanas priekšvēsturē apgaismības laikmetā. Līdz 20.05.2018. LNB 4. stāva ātrijā. Lasīt vairāk
 • Ekspozīcija "Grāmata Latvijā"

  Stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā. Lasīt vairāk
 • Meklētājs "Primo"

  LNB piedāvā jaunu meklētāju "Primo", kas ļauj vienlaikus meklēt Kopkatalogā, LNB veidotajās un abonētajās tiešsaistes datubāzēs. Lasīt vairāk
 • Digitālā kolekcija "Zudusī Latvija"

  Latvija fotogrāfijās, atklātnēs un senos zīmējumos no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Atvērt
  Pļaviņas. Plūdi, 1979
 • Digitālā kolekcija "Rainis un Aspazija"

  Kolekcija atklāj abu dzejnieku atstātā mantojuma daudzveidību un ir atmiņas institūciju saistīto datu pilotprojekts. Atvērt
  Rake, Krišs. Rainis un Aspazija (1927)