Bibliotēku statistika

Izdrukāt

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika tiek apkopota, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Statistikas likumu, nodrošinot Oficiālās statistikas programmas izpildi. Statistika tiek veidota, balstoties uz saņemtajiem datiem, kuri tiek ievadīti Latvijas kultūras statistikas publicējamo datu vietnē. Datus apkopo, publisko un analizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs.

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika par aizvadīto gadu tiek publicēta nākamā gada 1. jūnijā.

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika 2016-2018 (XLSX)
(Lai novērstu atklāto datu kļūdu statistikas apkopojumā, 20.06.2019. sadaļā "Krājums – Izslēgtie dokumenti" ir veikts pārrēķins augstskolu bibliotēkām)

Oficiālās statistikas programmas dati 2019-2021 (XLSX)

 
Informācija datu iesniedzējiem:

 
Datu pieprasījumi

Par papildus pieejamajiem statistikas datu apkopojumiem interesēties Bibliotēku attīstības centrā pie statistikas eksperta.

 

Kontaktinformācija:
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67806128
E-pasts: diana.rudzite@lnb.lv