Bibliotēku statistika

IzdrukātNosūtīt

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika tiek apkopota, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Statistikas likumu, nodrošinot Oficiālās statistikas programmas izpildi. Statistika tiek veidota, balstoties uz saņemtajiem datiem, kuri tiek ievadīti Latvijas kultūras statistikas publicējamo datu vietnē. Datus apkopo, publisko un analizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs.
 

Oficiālā bibliotēku statistika par 2018. gadu tiks publicēta 2019. gada 1. jūnijā

Latvijas bibliotēku oficiālās statistika apkopojums 2014-2017 (PDF)

 
Informācija datu iesniedzējiem:

 
Datu pieprasījumi

Par papildus pieejamajiem statistikas datu apkopojumiem interesēties Bibliotēku attīstības centrā pie statistikas eksperta.

 

Kontaktinformācija:
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67806128
E-pasts: diana.rudzite@lnb.lv