ISBN grāmatām

Izdrukāt

ISBN struktūra   |   Kāpēc lieto ISBN?   |   Kam piešķir ISBN?   |   Kam nepiešķir ISBN?
Kad jālieto jauns ISBN?   |   Kas piesaka ISBN?   |   Cik maksā ISBN?   |   Kā saņemt ISBN?
ISBN novietojums izdevumā   |   ISBN un svītrkodi

 

► Uz nenoteiktu laiku Latvijas Nacionālā bibliotēka pakalpojumu nodrošina tikai LNB portālā izdevējiem https://izdevejiem.lnb.lv.

ISBN (angļu val. International Standard Book Number – starptautiskais grāmatu standartnumurs) ir unikāls grāmatu u. c. izdevumu identifikators, ko lieto tirdzniecībā, bibliotēku sistēmās un katalogos.

ISBN piešķir gan tradicionālajiem, gan elektroniskajiem monogrāfijas tipa izdevumiem – grāmatām, brošūrām, rakstu krājumiem, kartēm u. c. Katram formātam (cietie/mīkstie vāki, PDF, ePUB u.tml.) ir jālieto savs ISBN.

ISBN piešķiršana ir maksas pakalpojums.

2019. gada 12. jūlijā stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 251 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis". Jaunās cenas par ISBN piešķiršanu skatīt sadaļā "Cik maksā ISBN?"!

Informējam, ka no 2018. gada 1. oktobra ISBN, ISSN, ISMN un UDK pakalpojumu sniegšana izdevējiem tiek nodrošināta tikai LNB portālā izdevējiem: https://izdevejiem.lnb.lv. Citas iespējas elektroniski iesniegt pieteikumus pakalpojumu saņemšanai ir liegtas.

PIETEIKUMS LNB PORTĀLĀ IZDEVĒJIEM

Sakarā ar to, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka ir pārtrauksi sadarbību ar SIA "Lursoft IT" ISBN pakalpojuma nodrošināšanā, tā vietā izveidojot LNB portālu izdevējiem, informējam, ka izdevējiem ir iespēja Excel formātā iegūt savus vēsturiskos datus par piešķirtajiem ISBN numuriem. Lai saņemtu vēsturiskos datus, lūdzam sazināties ar ISBN un ISMN eksperti Aivu Gailīti, sūtot e-pastu uz isbn@lnb.lv.

Kontaktinformācija
Krājuma veidošanas nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: +371 25486320
E-pasts: isbn@lnb.lv

 

ISBN struktūra

ISBN numurs sastāv no 5 elementiem:

 1. Prefiksa
 2. Valsts grupas identifikatora
 3. Izdevēja identifikatora
 4. Nosaukuma identifikatora
 5. Kontrolcipara

Pirmais un pēdējais elements ir noteikta garuma. Pārējo elementu garums var būt dažāds.

Numuru vienmēr ievada burti "ISBN".

Katrs elements skaidri jāatdala ar defisi vai atstarpi, kad to uzrāda vizuāli nolasāmā formā.

Piemērs:
ISBN 978-9984-850-30-6

978

Prefikss

9984

Valsts grupas identifikators

850

Izdevēja identifikators

30

Nosaukuma identifikators

6

Kontrolcipars

 

Kāpēc lieto ISBN?

 • ISBN ir monogrāfisko izdevumu unikāls starptautisks identifikators
 • No ISBN var ģenerēt mašīnlasāmu EAN.UCC 13 ciparu svītrkodu, kas nodrošina ātru un nekļūdīgu nolasīšanu
 • ISBN izmanto pasūtīšanā un vairumtirdzniecībā
 • ISBN numuri palīdz apkopot pārdošanas datus

ISBN lietošana Latvijā nav obligāta, tomēr tā izmantošana ir labas prakses piemērs.

 

Kam piešķir ISBN?

Izdevumu veidi, kuriem piešķir ISBN:

 • Grāmatas un brošūras
 • Rakstu krājumi
 • Kartes
 • Izglītojošas mācību filmas
 • Audiogrāmatas
 • Jaukta tipa izdevumi (kam pamatdaļa ir teksts)
 • Izdevumi Braila rakstā
 • E-grāmatas

 

Kam nepiešķir ISBN?

Izdevumu veidi, kuriem nepiešķir ISBN:

 • Dienasgrāmatas
 • Periodiskie izdevumi
 • Kalendāri bez tekstuālas informācijas
 • Tēlotājmākslas iespieddarbi un mapes bez titullapas un teksta
 • Nošu izdevumi
 • Pastkartes
 • Mūzikas skaņu ieraksti
 • Spēles un rotaļlietas

 

Kad jālieto jauns ISBN?

Jauns ISBN nepieciešams, ja:

 • Cits izdevuma formāts (piemēram, cietie/mīkstie vāki, PDF, ePUB u.tml.)
 • Rediģēts saturs
 • Papildināts izdevums
 • Jauns nosaukums
 • Jauns izdevējs
 • Jauns iesējums
 • Cita valoda

Jauns ISBN nav nepieciešams, ja:

 • Mainīta cena
 • Mainīts izdošanas gads
 • Mainīta tipogrāfija
 • Jauns vāka dizains
 • Labotas drukas kļūdas

Kad izdevumam izmantots ISBN, to nedrīkst izmantot cita izdevuma identificēšanai.

 

Kas piesaka ISBN?

ISBN tiek izsniegts izdevējam.

Izdevējs var būt:

 • Juridiska persona (izdevniecība, NVO, pašvaldības iestāde, valsts iestāde utt.)
 • Privātpersona

 

Cik maksā ISBN?

ISBN piešķiršana ir maksas pakalpojums. Viena ISBN cena ir EUR 3,00.

Izdevējs var iegādāties abonentmaksu. Tā ir atkarīga no iepriekšējā gadā piešķirto ISBN skaita.

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN 21 %
(euro)

Cena ar PVN

12.1.

ISBN (starptautiskais grāmatu standartnumurs) piešķiršana

1 nosaukums

3,00

0,00

3,00

12.2.

ISBN piešķiršana, ja iepriekšējā gadā pieteikts

12.2.1.

līdz 10 grāmatu nosaukumiem

gada abonentmaksa

15,00

0,00

15,00

12.2.2.

11–25 grāmatu nosaukumi

27,00

0,00

27,00

12.2.3.

26–50 grāmatu nosaukumi

57,00

0,00

57,00

12.2.4.

51–100 grāmatu nosaukumi

113,00

0,00

113,00

12.2.5.

101–200 grāmatu nosaukumi

226,00

0,00

226,00

12.2.6.

201–300 grāmatu nosaukumi

376,00

0,00

376,00

12.2.7.

301–500 grāmatu nosaukumi

601,00

0,00

601,00

12.2.8.

501–750 grāmatu nosaukumi

938,00

0,00

938,00

12.2.9.

751–1000 grāmatu nosaukumi

1313,25

0,00

1313,25

12.3.

ISBN piešķiršana nacionālas nozīmes grāmatizdevēju asociācijas biedriem

1 biedram gadā

40,00

0,00

40,00

12.4.

ISBN piešķiršana pašpublicēšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas kalendāra gada laikā izdod vairāk nekā 1000 grāmatu nosaukumu

1000 numuri

520,00

0,00

520,00

 

Kā saņemt ISBN?

Lai saņemtu ISBN, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, norādot informāciju par izdevumu – autors, nosaukums, izdevējs u.c.

ISBN var pieteikt:

 1. LNB portālā izdevējiem
 2. Klātienē LNB M32. telpā trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (► Uz nenoteiktu laiku nav pieejams)

Pieteikums tiek izskatīts 3 darba dienu laikā.

 

ISBN novietojums izdevumā

ISBN jābūt norādītam izdevumā.

Iespiestajiem izdevumiem ISBN norādāms:

 1. Titullapas otrā pusē (autortiesību ziņu lappusē)
 2. Titullapas apakšējā daļā, ja titullapas otrā pusē nav vietas
 3. Pēdējā vāka apakšējā daļā
 4. Apvāka vai cita aizsargapvalka vai iesaiņojuma apakšējā daļā

Elektroniskajiem izdevumiem ISBN norādāms:

 1. Nosaukumlapā, pirmajā lapā (kompaktdiskiem, tiešsaistes publikācijām)
 2. Lapā, kur redzams nosaukums vai tā ekvivalents (piemēram, sākumlapā, kas redzama, piekļūstot publikācijai pirmo reizi un/vai lapā ar autortiesību ziņām)

 

ISBN un svītrkodi

Svītrkods grāmatām un citiem monogrāfijas tipa izdevumiem tiek veidots no ISBN.

Pēc ISBN piešķiršanas svītrkodu iespējams lejuplādēt LNB portālā izdevējiem.