ISSN periodikai

IzdrukātNosūtīt

ISSN struktūra   |   Kāpēc lieto ISSN?   |   Kam piešķir ISSN?   |   Kam nepiešķir ISSN?
ISSN tiešsaistes izdevumiem   |   Kad jālieto jauns ISSN?   |   Kas piesaka ISSN?
Cik maksā ISSN?   |   Kā saņemt ISSN?   |   ISSN novietojums izdevumā
Vai var lietot gan ISSN, gan ISBN?   |   ISSN un svītrkodi

 

ISSN (angļu val. International Standard Serial Number – Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs) ir unikāls seriālizdevumu identifikators, ko lieto tirdzniecībā, bibliotēku sistēmās un katalogos.

ISSN piešķir gan tradicionālajiem, gan elektroniskajiem serālizdevumiem – laikrakstiem, žurnāliem, rakstu krājumiem u.c. Katrai izdevuma formai (iespiests, elektronisks fiziskajā nesējā, tiešsaistes izdevums) tiek piešķirts savs ISSN.

ISSN numuru LNB izsniedz Latvijas izdevējam.

ISSN piešķiršana ir bez maksas.

No ISSN var veidot svītrkodu. Tas ir maksas pakalpojums.

Informējam, ka no 2018. gada 1. oktobra ISBN, ISSN, ISMN un UDK pakalpojumu sniegšana izdevējiem tiks nodrošināta tikai LNB portālā izdevējiem. Citas iespējas elektroniski iesniegt pieteikumus pakalpojumu saņemšanai tiks liegtas.

Tiem izdevējiem, kuri neizmanto internetu, ISBN, ISSN, ISMN un UDK pieteikumus būs iespēja iesniegt klātienē M30. telpā.

Pieteikums LNB portālā izdevējiem
Pieteikums LNB mājaslapā
Pieteikums iespiestajiem izdevumiem (DOC)
Pieteikums elektroniskajiem izdevumiem (DOC)

ISSN piešķiršanai nepieciešama izdevuma titullapa (vāka attēls) un lēmums par izdevuma reģistrāciju Masu informācijas līdzekļu reģistrā (izdevumiem, uz kuriem attiecas noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrēšanu).

 

Kontaktinformācija
Krājuma veidošanas nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
M30. telpa, M stāvs
Tālr.: +371 25486320
E-pasts: issn@lnb.lv

Apmeklētāju pieņemšana
Trešdienās 12.00-17.00

 

ISSN struktūra

ISSN ir 8 ciparu numurs ar defisi vidū. Pēdējā cipara vietā var būt lielais burts "X". Numuru vienmēr ievada burti "ISSN".

Piemēri:
ISSN 1545-1003
ISSN 1993-033X

 

Kāpēc lieto ISSN?

 • ISSN kalpo kā seriālizdevuma precīzs, no izdošanas vietas, nosaukuma, valodas un rakstības neatkarīgs identifikators
 • ISSN izmanto katalogos, datubāzēs un loģistikas sistēmās
 • ISSN izmanto svītrkoda veidošanā
 • Izdevumi ar ISSN tiek iekļauti starptautiskajā seriālizdevumu datubāzē, tādējādi informējot par izdevumu un popularizējot to

 

Kam piešķir ISSN?

Izdevumu veidi, kam piešķir ISSN:

 • Laikraksti
 • Žurnāli
 • Zinātniskie žurnāli
 • Rakstu krājumi ar pastāvīgu nosaukumu
 • Gadagrāmatas
 • Citi izdevumi, kas tiek izdoti secīgos laidienos, ar numerāciju, datējumu vai hronoloģisku apzīmējumu un  kuru izdošana paredzēta bez beigu termiņa

 

Kam nepiešķir ISSN?

ISSN nepiešķir monogrāfijas tipa izdevumiem.

 

ISSN tiešsaistes izdevumiem

Lai saņemtu ISSN tiešsaistes izdevumam, tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • Izdevumam var identificēt pastāvīgu nosaukumu, tīmekļa vietnes adresi izdevēju, izdevēja adresi un redkolēģiju
 • Izdevuma pamatā ir teksts, izdevums paredzēts atsevišķos laidienos vai regulāri atjaunots, ar datējumu vai numerāciju
 • ISSN numuru piešķir izdevumam, kuram ir sagatavots pirmais numurs ar vismaz dažiem rakstiem

 

Kad jālieto jauns ISSN?

ISSN numurs ir saistīts ar izdevuma nosaukumu, valodu un formu.

Jauns ISSN nepieciešams, ja:

 • Mainās izdevuma nosaukums
 • Izdevums tiek izdots citā formā (iespiests, elektronisks fiziskajā nesējā, tiešsaistes izdevums)

 

Kas piesaka ISSN?

ISSN tiek izsniegts izdevējam.

Izdevējs var būt:

 • Juridiska persona (izdevniecība, NVO, pašvaldības iestāde, valsts iestāde utt.)
 • Privātpersona

 

Cik maksā ISSN?

ISSN piešķiršana ir bez maksas.

 

Kā saņemt ISSN?

Lai saņemtu ISSN, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, norādot informāciju par izdevumu – nosaukums, izdevējs, periodiskums u.c. ISSN var pieteikt:

 1. Tiešsaistē
 2. Nosūtot pieteikumu pa pastu
 3. Klātienē LNB

Pieteikumu var aizpildīt 3 veidos:

 1. Pieteikums LNB portālā izdevējiem
   
 2. Pieteikums LNB mājaslapā
   
 3. Pieteikums iespiestajiem izdevumiem (DOC)
  Pieteikums elektroniskajiem izdevumiem (DOC)

Pakalpojums tiek sniegts 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 

Kad var atteikt ISSN?

LNB var atteikt ISSN piešķiršanu, ja:

 • Nevar noteikt, ka izdevums ir turpinājumizdevums (seriālizdevums vai periodisks izdevums)
 • Izdevums ir īslaicīgs
 • Izdevējs sniedz nepietiekošu, neprecīzu vai maldinošu informāciju
 • ISSN tiek pieprasīts agrāk nekā 3 mēnešus pirms izdošanas
 • Izdevums attiecas tikai uz kādu iestādi vai organizāciju, tās darbību un produktiem
 • Izdevums ir personīga rakstura dienasgrāmata, blogs vai tml.

 

ISSN novietojums izdevumā

ISSN uzrāda katrā seriālizdevuma laidienā labi redzamā vietā:

 • Iepiestajiem izdevumiem – uz pirmā vāka labās puses augšējā stūrī, titullapā, titullapas otrā pusē, redakcijas ziņās vai uz aizmugurējā vāka
 • Elektroniskajiem izdevumiem fiziskajā nesējā (piemēram, CD) – pirmajā lapā, uz paša nesēja vai uz diska vāciņa
 • Tiešsaistes izdevumiem –  izdevuma pirmajā lapā vai izdevuma tīmekļa vietnē

 

Vai var lietot gan ISSN, gan ISBN?

Turpinājumizdevumiem, kuri iznāk reizi gadā vai retāk, var lietot arī ISBN.

 

ISSN un svītrkodi

Lai saņemtu no ISSN veidotu svītrkodu:

 • ISSN pieteikumā jāatzīmē, ka nepieciešams svītrkods un jānorāda bankas rekvizīti rēķina izrakstīšanai
 • Jāveic apmaksa

Svītrkoda ciparu piešķiršana ir maksas pakalpojums:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(EUR)

PVN 21%
(EUR)

Cena ar PVN
(EUR)

11.4.

ISSN (starptautiskais standarta seriālizdevumu numurs) svītrkoda piešķiršana

11.4.1.

komerciālie un ilustrētie reklāmas izdevumi, katalogi

1 nosaukums

71,14

0,00

71,14

11.4.2.

pārējie periodiskie izdevumi, kas izdoti

1 nosaukums

 

11.4.2.1.

1–3 reizes gadā

28,46

0,00

28,46

11.4.2.2.

4–6 reizes gadā

35,57

0,00

35,57

11.4.2.3.

1–2 reizes mēnesī

42,69

0,00

42,69

11.4.2.4.

1–3 reizes nedēļā

28,46

0,00

28,46

11.4.2.5.

4–6 reizes nedēļā

35,57

0,00

35,57

11.4.3.

papildu svītrkods

1 nosaukums

14,23

0,00

14,23

Pēc pieteikuma saņemšanas 3 darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins, ko nosūta uz norādīto e-pastu vai pasta adresi. Pakalpojums tiek sniegts 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.