ISSN periodikai

Izdrukāt

ISSN struktūra   |   Kāpēc lieto ISSN?   |   Kam piešķir ISSN?   |   Kam nepiešķir ISSN?
ISSN tiešsaistes izdevumiem   |   Kad jālieto jauns ISSN?   |   Kas piesaka ISSN?
Cik maksā ISSN?   |   Kā saņemt ISSN?   |   ISSN novietojums izdevumā
Vai var lietot gan ISSN, gan ISBN?   |   ISSN un svītrkodi

 

► Uz nenoteiktu laiku Latvijas Nacionālā bibliotēka pakalpojumu nodrošina tikai LNB portālā izdevējiem https://izdevejiem.lnb.lv.

ISSN (angļu val. International Standard Serial Number – Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs) ir unikāls seriālizdevumu identifikators, ko lieto tirdzniecībā, bibliotēku sistēmās un katalogos.

ISSN piešķir gan tradicionālajiem, gan elektroniskajiem serālizdevumiem – laikrakstiem, žurnāliem, rakstu krājumiem u. c. Katrai izdevuma formai (iespiests, elektronisks fiziskajā nesējā, tiešsaistes izdevums) tiek piešķirts savs ISSN.

ISSN numuru LNB izsniedz Latvijas izdevējam.

ISSN piešķiršana ir bez maksas.

No ISSN var veidot svītrkodu. Tas ir maksas pakalpojums.

2019. gada 12. jūlijā stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 251 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis". Jaunās cenas par ISSN svītrkodu piešķiršanu skatīt sadaļā "ISSN un svītrkodi"!

Informējam, ka no 2018. gada 1. oktobra ISBN, ISSN, ISMN un UDK pakalpojumu sniegšana izdevējiem tiek nodrošināta tikai LNB portālā izdevējiem: https://izdevejiem.lnb.lv. Citas iespējas elektroniski iesniegt pieteikumus pakalpojumu saņemšanai ir liegtas.

PIETEIKUMS LNB PORTĀLĀ IZDEVĒJIEM

ISSN piešķiršanai nepieciešama izdevuma titullapa (vāka attēls) un lēmums par izdevuma reģistrāciju Masu informācijas līdzekļu reģistrā (izdevumiem, uz kuriem attiecas noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrēšanu).

 

Kontaktinformācija
Turpinājumizdevumu nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: +371 67716222
E-pasts: issn@lnb.lv

 

ISSN struktūra

ISSN ir 8 ciparu numurs ar defisi vidū. Pēdējā cipara vietā var būt lielais burts "X". Numuru vienmēr ievada burti "ISSN".

Piemēri:
ISSN 1545-1003
ISSN 1993-033X

 

Kāpēc lieto ISSN?

 • ISSN kalpo kā seriālizdevuma precīzs, no izdošanas vietas, nosaukuma, valodas un rakstības neatkarīgs identifikators
 • ISSN izmanto katalogos, datubāzēs un loģistikas sistēmās
 • ISSN izmanto svītrkoda veidošanā
 • Izdevumi ar ISSN tiek iekļauti starptautiskajā seriālizdevumu datubāzē, tādējādi informējot par izdevumu un popularizējot to

 

Kam piešķir ISSN?

Izdevumu veidi, kam piešķir ISSN:

 • Laikraksti
 • Žurnāli
 • Zinātniskie žurnāli
 • Rakstu krājumi ar pastāvīgu nosaukumu
 • Gadagrāmatas
 • Citi izdevumi, kas tiek izdoti secīgos laidienos, ar numerāciju, datējumu vai hronoloģisku apzīmējumu un  kuru izdošana paredzēta bez beigu termiņa

 

Kam nepiešķir ISSN?

ISSN nepiešķir monogrāfijas tipa izdevumiem.

 

ISSN tiešsaistes izdevumiem

Lai saņemtu ISSN tiešsaistes izdevumam, tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • Izdevumam var identificēt pastāvīgu nosaukumu, tīmekļa vietnes adresi izdevēju, izdevēja adresi un redkolēģiju
 • Izdevuma pamatā ir teksts, izdevums paredzēts atsevišķos laidienos vai regulāri atjaunots, ar datējumu vai numerāciju
 • ISSN numuru piešķir izdevumam, kuram ir sagatavots pirmais numurs ar vismaz dažiem rakstiem

 

Kad jālieto jauns ISSN?

ISSN numurs ir saistīts ar izdevuma nosaukumu, valodu un formu.

Jauns ISSN nepieciešams, ja:

 • Mainās izdevuma nosaukums
 • Izdevums tiek izdots citā formā (iespiests, elektronisks fiziskajā nesējā, tiešsaistes izdevums)

 

Kas piesaka ISSN?

ISSN tiek izsniegts izdevējam.

Izdevējs var būt:

 • Juridiska persona (izdevniecība, NVO, pašvaldības iestāde, valsts iestāde utt.)
 • Privātpersona

 

Cik maksā ISSN?

ISSN piešķiršana ir bez maksas.

 

Kā saņemt ISSN?

Lai saņemtu ISSN, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, norādot informāciju par izdevumu – nosaukums, izdevējs, periodiskums u.c.

ISSN var pieteikt:

 1. LNB portālā izdevējiem
 2. Klātienē LNB M32. telpā trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (► Uz nenoteiktu laiku nav pieejams)

Pakalpojums tiek sniegts 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 

Kad var atteikt ISSN?

LNB var atteikt ISSN piešķiršanu, ja:

 • Nevar noteikt, ka izdevums ir turpinājumizdevums (seriālizdevums vai periodisks izdevums)
 • Izdevums ir īslaicīgs
 • Izdevējs sniedz nepietiekošu, neprecīzu vai maldinošu informāciju
 • ISSN tiek pieprasīts agrāk nekā 3 mēnešus pirms izdošanas
 • Izdevums attiecas tikai uz kādu iestādi vai organizāciju, tās darbību un produktiem
 • Izdevums ir personīga rakstura dienasgrāmata, blogs vai tml.

 

ISSN novietojums izdevumā

ISSN uzrāda katrā seriālizdevuma laidienā labi redzamā vietā:

 • Iepiestajiem izdevumiem – uz pirmā vāka labās puses augšējā stūrī, titullapā, titullapas otrā pusē, redakcijas ziņās vai uz aizmugurējā vāka
 • Elektroniskajiem izdevumiem fiziskajā nesējā (piemēram, CD) – pirmajā lapā, uz paša nesēja vai uz diska vāciņa
 • Tiešsaistes izdevumiem –  izdevuma pirmajā lapā vai izdevuma tīmekļa vietnē

 

Vai var lietot gan ISSN, gan ISBN?

Turpinājumizdevumiem, kuri iznāk reizi gadā vai retāk, var lietot arī ISBN.

 

ISSN un svītrkodi

Lai saņemtu no ISSN veidotu svītrkodu:

 • ISSN pieteikumā jāatzīmē, ka nepieciešams svītrkods
 • Pēc pieteikuma apstiprināšanas jāveic apmaksa

Svītrkoda piešķiršana ir maksas pakalpojums:

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN 21 %
(euro)

Cena ar PVN

12.5.

ISSN (starptautiskais standarta seriālizdevumu numurs) svītrkoda piešķiršana

1 nosaukums

40,00

0,00

40,00

12.6.

Papildu ISSN svītrkoda piešķiršana

1 nosaukums

15,00

0,00

15,00