Latvijas jaunākās grāmatas

Izdrukāt
Latvijas jaunākās grāmatas
Latvijas jaunākās grāmatas
1

"Latvijas jaunākās grāmatas" (ISSN 2255-9523) ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta sastādīts kārtējās nacionālās bibliogrāfijas informatīvs izdevums. Tajā reģistrēti izdevumi, kurus izdevēji iesniedz Latvijas Nacionālajā bibliotēkā saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu.

Izdevums tiek sagatavots divas reizes mēnesī: katra mēneša pirmajā un sešpadsmitajā datumā. Iekļaušanai biļetenā tiek atlasīta bibliogrāfiskā informācija par noteiktajā laika periodā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā saņemtajām grāmatām, kas publicētas Latvijā kārtējā un iepriekšējā gadā.

Bibliogrāfiskā informācija izdevumā kārtota alfabētiski UDK klasifikācijas iedaļu ietvaros. Bibliogrāfisko informāciju papildina saite uz ierakstu Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

Izdevums iznāk kopš 1983. gada, bet kopš 2000. gada tas ir pieejams kā e-publikācija.

Informatīvo izdevumu "Latvijas jaunākās grāmatas" iespējams abonēt saņemšanai e-pastā bez maksas. Pieteikšanās abonēšanai: ilva.ake@lnb.lv.

Redakcijas adrese:
Bibliogrāfijas institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: 67716195
E-pasts: ilva.ake@lnb.lv

 
Citi LNB Bibliogrāfijas institūta izdevumi:

IZDEVUMA NUMURI

2022

   

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999